Software maintenance

Software die gebouwd wordt, moet ook onderhouden worden. Er kunnen foutjes in de software zitten, wensen kunnen veranderen of de randvoorwaarden waaronder de software oorspronkelijk gebouwd is, kunnen veranderen.

    Voordelen:


  • Duurzame relatie
  • ICT Innovatie en jouw branche kennis verenigd
  • Flexibel en wanneer nodig
  • Bestaand onderhoud overnemen

SoftTech is een partij die ook in de fase na het project een belangrijke rol vervult. Samen met de klant bewegen wij mee met de belangrijke zaken en de tijdgeest. Onze domeinkennis op veel gebieden zorgt er ook voor, dat wij de klant behoeden voor verkeerde keuzes of mee kunnen nemen in een richting die goed kan zijn voor de organisatie.

Uiteindelijk is maatwerk vergelijkbaar met een levend wezen en zal het product groeien en volwassen worden.

Software gebouwd, maar je kan en de partij kunnen niet meer samenwerken?

Diensten-Software-Maintenance

Ook daarvoor is SoftTech een meer dan geschikte partner. Wij hebben in de 15+ jaar dat wij software ontwikkelen meerdere keren het onderhoud van een software pakket overgenomen. Dit is complex en eigenlijk een aparte discipline. Onze specialisten zijn flexibel en zijn bedreven in een groot scala van ontwikkelmethodieken en talen, waardoor het mogelijk is om het onderhoud over te nemen en om te buigen naar een werkzame situatie voor onze teams.

Software maintenance