Missie SoftTech Automatisering BV

Wij zijn een loyale, eerlijke ICT partner die bovenal relaties wil helpen de ICT zo in te zetten dat hun organisatie hier maximaal profijt van heeft.

Strategie

Door onze objectieve inzet en adviezen bouwen wij een langdurige relatie op met de klant. Wij zorgen voor een vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor alles wat met de ICT te maken heeft. Samen met de klant bepalen wij voor een gegeven vraagstuk de beste oplossing. Dit bereiken wij door een omgeving te creëren waarin de klant met ons kan samenwerken, ook als de klant twijfelt of wij de oplossing zelf kunnen leveren. Wij zijn hierin objectief: of een vraagstuk nou door ons opgelost kan worden of dat wij een andere leverancier inschakelen.

Wij nemen hiervoor ‘plaats’ op de stoel van de klant. In het verlengde daarvan zijn wij dus de “externe” ICT-manager. Dat maakt het ook duidelijk dat wij voor alle ICT vragen een antwoord moeten formuleren, of het nu over bijvoorbeeld systeembeheer, software (ontwikkeling), VoIP, mobiel, internet diensten gaat of maattrajecten voor implementatie van software van andere leveranciers.

Wij richten de ICT-omgeving bij een klant zo in, dat de werkzaamheden bij de klant uitdagend en leuk blijven: enerzijds door het inzetten van moderne middelen en anderzijds door het wegnemen van simpele, herhalende en tijdrovende taken.

Waarden

  • Loyaliteit: Relaties worden aangegaan voor langere termijn waar altijd gezocht wordt naar de beste vorm die de relatie mogelijk maakt.
  • Eerlijkheid: Wees altijd oprecht en handel naar eer en geweten. Slecht of goed nieuws, transparantie en openheid staan voorop.
  • Kwaliteit: Streven naar kwaliteit en robuustheid gaat altijd boven kwantiteit en snelheid van opleveren.
  • Communicatie: Ga met de klant goed en duidelijk communiceren over wat er aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren. Gebruik hierbij de taal van de klant en niet van de techniek.
  • Ethiek: ga verstandig om met vertrouwelijke informatie die je ter hand gesteld krijgt, of die inzichtelijk is vanuit de ICT.
  • Vertrouwen: Een klant kan erop vertrouwen dat een advies van ons altijd ten doel heeft het functioneren van de klant te maximaliseren.

Gedragsnormen

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij efficiënt samenwerken om de klant te ondersteunen. Hierbij worden in het verleden behaalde succesvolle integraties hergebruikt bij andere projecten.

Er wordt verwacht dat je je verantwoordelijkheden neemt.

Je kunt alleen goede adviezen uitbrengen of kwalitatief goed werk opleveren als je oprecht geïnteresseerd bent in de klant en denkt en handelt vanuit die optiek.

Missie