Product owner

De product owner is normaal gesproken één persoon en wordt door de klant ingezet. De PO'er zorgt ervoor dat alle wensen worden omgezet in hap-klare brokken die wij features noemen. Wij ondersteunen dit proces volledig en helpen de klant hiermee.

De ideale product owner

In het ideale scenario treed de klant op als product owner en heeft de aangewezen persoon maar één taak. In deze rol is de persoon getraind voor de rol en heeft het mandaat om het ontwikkel team van opdrachten te voorzien (de backlog). Omdat vaak de product owner naast de rol van product owner andere taken uit moet voeren, is het meestal niet mogelijk om de taak goed uit te voeren. SoftTech Automatisering kan hier bij helpen.

Vul het formulier in en ontvang uiterlijk binnen 2 werkdagen een reactie van ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  • Vertegenwoordigen van het klantbelang
  • Samenwerken met het ontwikkelteam en de Scrum Master
  • Monitoren van de voortgang en roadmap
  • Creëren van een visie op het eindproduct

Meer dan alleen een backlog

Het product owner-schap is een veeleisende taak. Hij/zij is allereerst verantwoordelijk voor de product backlog, hier staat alles in wat uitgevoerd moet worden in de juiste volgorde tijdens de ontwikkeling van een product. Het belangrijkste is dat een product owner het overzicht houd op het verloop van het project.

De product owner is altijd één persoon

De officiële SCRUM guide stelt: de product owner is altijd één persoon. Echter blijkt dat in de realiteit vaak moeilijk uitvoerbaar. De vraag die ons vaak gesteld wordt is wie de product owner dan aan stelt. SoftTech kan intern een product owner aanstellen, maar dan zijn de klant belangen niet goed vertegenwoordigd. Omgekeerd mist een product owner aangesteld door de klant vaak de knowhow om een development team aan te sturen.

De SoftTech oplossing: een product team

Een select team waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn kan volgens ons de verantwoordelijkheden van de product owner rol het beste invullen. De klant kan een medewerker aanstellen die altijd het klant belang voorop stelt, een getrainde SoftTech PO zorgt dat alles goed wordt overbracht op onze developers. Zo krijgen de stakeholders niet alles op hun bord maar kunnen wel betrokken zijn wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Binnen het product team wordt vast gesteld bij welke partij de meeste taken liggen. Hoe minder taken bij SoftTech liggen, hoe meer het toegewezen budget aan kern ontwikkeling besteed kan worden. De leden van het product team zijn gezamelijk verantwoordelijk voor het goed informeren van de stakeholders en het ontwikkelteam. Ook zorgen ze ervoor dat de backlog voorzien is van de wensen van alle stakeholders en de wensen door het ontwikkelteam begrepen worden.

software-productowner-b01

Wat werkt het beste voor jouw bedrijf?

Elke ondernemer is anders en heeft andere behoefte, daarom maakt SoftTech het mogelijk om zelf te bepalen op wat voor manier wij helpen. Denk bijvoorbeeld aan het coachen van een werknemer zodat hij/zij steeds meer PO taken kan overnemen.

Heb je vragen of interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!