Algemene voorwaarden

Hier kun je onze nieuwe algemene voorwaarden downloaden en/of raadplegen. Deze voorwaarden gelden voor alle contracten en zijn tevens gedeponeerd. 

Algemene voorwaarden

Hier kun je onze nieuwe algemene voorwaarden downloaden en/of raadplegen. Deze voorwaarden gelden voor alle contracten en zijn tevens gedeponeerd. Onze nieuwe algemene voorwaarden hebben betrekking op alle tot de SoftTech Automatisering B.V. behorende ondernemingen / werkmaatschappijen.

Tenopzichte van de oude algemene voorwaarden is artikel 18 toegevoegd waarmee wij in de meeste gevallen, indien er sprake is dat SoftTech aangemerkt kan worden als een verwerker, een verwerkersovereenkomst impliciet afsluiten.

Bekijk/Download hieronder de PDF met de algemene voorwaarden

pdf
949 KB

Algemeen Contact