SHA1 SSL-certificaten

Werk je nog met een verouderd SHA1 SSL-certificaat voor de beveiligde verbinding met jouw website? Let dan op, want Google beschouwt deze vanaf heden als onveilig. Heb je problemen met jouw website of maak je gebruik van het verouderde SHA1 SSL-certificaat neem dan contact met ons op.

SHA1 SSL-certificaten

Werk je nog met een verouderd SHA1 SSL-certificaat voor de beveiligde verbinding met jouw website? Let dan op, want Google beschouwt deze vanaf heden als onveilig.

Cloud Security 

Computers bevatten steeds meer rekenkracht. De gewone computer die de gemiddelde burger thuis heeft staan is ontelbare keren krachtiger dan de grote computerkamers die in de jaren zeventig en tachtig bij grote bedrijven stonden. Maar dit heeft wel zijn gevolgen. Waar een versleutelprogramma dat in 1993 bedacht werd, SHA1 (kort voor secure hash algorithm), toen enkel door geavanceerde computers gekraakt kon worden, zijn hedendaagse computers wel degelijk in staat om, indien zij een beetje aangepord worden, deze versleuteling te doorbreken. Daarom wordt bij de nieuwste SSL-certificaten gebruik gemaakt van SHA256 encryptie, die moeilijker te kraken is.

Heb je problemen met jouw website of maak je gebruik van het verouderde SHA1 SSL-certificaat neem dan contact met ons op.