Testen van je website

Nieuwsbrief Mei 2017 Testen van je website. Daar staat ie dan, een compleet nieuwe website. Vol met de nieuwste functies en afgewerkt met de fijnste designtechnieken. Maar zoals altijd komt er in een later tijdstip nieuwe functionaliteit bij.

Testen van je website

Daar staat ie dan, een compleet nieuwe website. Vol met de nieuwste functies en afgewerkt met de fijnste designtechnieken. Maar zoals altijd komt er in een later tijdstip nieuwe functionaliteit bij. Op zo’n moment wil je graag weten of met de nieuwe functionaliteit oude (kern-) functies nog steeds werken. Daartoe test je je website, met eenvoudige functionele- en meer ingewikkelde datagebonden tests. Dat noemen we Quality Controle (QC)..

QC, wat is het?

Quality Controle, het testen van je website, dient om te controleren of kern functionaliteit altijd werkt zoals het oorspronkelijk de bedoeling was. Vanzelfsprekend wordt ook nieuwe functionaliteit hierbij getest. De testcase in deze zal dan meer gemaakt zijn om te checken of de functionaliteit werkt zoals bedoeld is en of het te breken is. Met ‘breken’ controleer je of nieuwe functionaliteit altijd en integraal blijft werken.

Handmatige Tests

Bij het testen gaat het er om dat er duidelijk beschreven staat in het testplan welke acties er gedaan moeten worden en wat hiervan het verwachte resultaat is. Het handmatig testen van functionaliteit kent veel verschillende vormen maar wat hierin altijd gelijk is, is dat er een bepaalde actie gedaan wordt en dat er een verwacht resultaat is.

Wanneer je dus een bepaald product in de winkelwagen stopt (actie), controleer je of deze daadwerkelijk in de winkelwagen terecht is gekomen (verwacht resultaat)(Dus na het handmatig “toevoegen aan de winkelwagen” stel je dus vast of het er ook daadwerkelijk in zit door handmatig naar de winkelwagen te navigeren).

Automatische tests

Wanneer je website draait is het goed om automatische tests in te richten. Je kunt cruciale functionaliteit dan elke dag laten testen door een computer met een testplan. Systemen zoals deze werken door middel van een opgenomen stappenplan, een lijst met acties en verificaties. Hiermee kun je je website laten doorlopen, op linkjes en knoppen laten drukken en laten verifiëren of het verwachte resultaat ook daadwerkelijk op het scherm staat.

Het opzetten van een automatische test kost in het begin meer tijd. De ontwikkelaar van de test moet eerst een testplan maken met wat er getest moet worden en wat de verwachte acties en resultaten zijn. Met dit plan neemt hij de test op in een automatische test applicatie, bijvoorbeeld Telerik Test Studio. Wanneer dit gedaan is kan hij de test op elk moment opnieuw laten doorlopen. Geheel automatisch.